Collegegeld | Collegegeld overzicht | Student Services (2024)

Wat betaal je per jaar aan collegegeld voor een opleiding aan de UT?

Als je gaat studeren aan een universiteit, dan moet jecollegegeld betalen. Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Klik hieronder om te weten wat je betaalt aan collegegeld.

Bachelor

 • Wat betaal ik aan collegegeld voor mijn bachelor?Ik ga een bacheloropleiding volgen aan de UT

Master

 • Wat betaal ik aan collegegeld voor mijn master? (Engels)Ik ga een masteropleiding volgen aan de UT

Master februari-instroom

Start je per februari, dan loopt jouw eerste studiejaar van februari tot en met augustus. Wanneer je infebruari instroomt, betaal je daarom in eerste instantie een bedrag voor de periode van 1 februari t/m 31 augustus, 7 maanden. De genoemde bedragen voor de februari-instroom zijn dan ook 7/12 van het jaarbedrag. Vervolgens betaal je vanaf september weer voor een heel studiejaar, ofwel de tarieven voor de septemberinstroom het opvolgende jaar.

WETTELIJK TARIEF

1 februari - 31 augustus

2023-2024

2024-2025

Voltijd

€ 1.349,83

€ 1.475,83

Deeltijd

€ 987,58

€ 1.079,75

INSTELLINGSTARIEF

1 februari - 31 augustus

1 februari 2024

1 februari 2025

VoltijdBèta*

€ 9.770,84

€ 9.916,66

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 8.166,67

€ 8.312,50

Op welke manieren kan ik collegegeld betalen?

Via Studielink kun je aangeven hoe je het collegegeld gaat betalen. Er zijn 4 mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

 • 1. Betaling via (digitale) machtiging in 5 termijnen

  Betalen via machtiging in 5 termijnen is alleen mogelijk als je een Europese IBAN hebt.

  De eerste termijn wordt verhoogd met € 24,- aan administratiekosten. Wanneer je in februari start met je masteropleiding, kun je alleen in twee termijnen betalen in plaats van in vijf termijnen. Bij pre-masteraanvragen is gespreid betalen niet mogelijk.

  Incassodata (dit zijn streefdata, het kan zijn dat de termijn enkele dagen later afgeschreven wordt):

  • 30 September 2024
  • 29 November 2024
  • 31 January 2025
  • 31 March 2025
  • 28 May 2025
 • 2. Betaling via (digitale) machtiging in 1 keer

  Het totale bedrag van het collegegeld wordt afgeschreven in september (voor de septemberinstroom) of in maart (voor de februari-instroom).

  In Studielink is het mogelijk om de betaling via machtiging van je collegegeld te regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale machtiging heb je een Europese IBAN nodig die is aangesloten op SEPA. Als iemand anders voor de machtiging tekent, moet deze persoon een Europese IBAN hebben, gekoppeld aan SEPA en DigiD.

  Voldoe je aan de eisen voor het betalen van je collegegeld via machtiging, maar kun je de digitale machtiging in Studielink niet gebruiken? Neem dan contact op met Studentenservice. Vergeet niet je studentnummer te vermelden.

 • 3. Eigen betaling door eenmalige overschrijving

  In Studielink kun je via ‘Andere betaalmethode’ een betaalmethode kiezen. Als je voor een eenmalige overboeking hebt gekozen, maak je het volledige bedrag in één keer over naar de Universiteit Twente, onder vermelding van je naam, geboortedatum en studentnummer. Het volledige bedrag dient overgemaakt te worden naar onderstaande bankrekening. Houdt rekening met een verwerkingstijd van twee weken. Bij een internationale overschrijving dien je de BIC-code te vermelden: ABNANL2A.

  Gegevens van de bank:

  ABN AMROBank N.V.

  Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP teAmsterdam

  IBAN:NL33ABNA0405323972

  BIC:ABNANL2A

 • 4. Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

  Als je al als student bent ingeschreven aan een andere Nederlandse universiteit of hogeschool, kun je onder bepaalde voorwaarden vrijstelling of vermindering van het collegegeld krijgen aan de Universiteit Twente. Als je andere onderwijsinstelling dit ondersteunt, kun je Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) digitaal regelen in Studielink. Als je andere onderwijsinstelling dit niet ondersteunt in Studielink, moet je een origineel bewijs van betaling collegegeld (BBC) aanvragen bij de instelling waar je het collegegeld hebt betaald.

Termijnbedragen

 • Hier vind je de termijnbedragen voor het studiejaar 2023-2024
 • Hier vind je de termijnbedragen voor het studiejaar 2024-2025

Betaalwijze wijzigen

Heb je een betaalwijze opgegeven en wil je deze wijzigen, of wil je jouw rekeningnummer wijzigen, dan kun je hiervoor het wijzigingsformulier invullenen afgeven bij Student Services.

 • Wijzigingsformulier betalingsgegevensDownload dit formulier om je betalingsgegevens aan te passen

Wordt mijn application fee terugbetaald?

De application fee is alleen van toepassing op studenten met een buitenlandse vooropleiding die een master volgen aan de faculteit EEMCS en/of ET.De application fee wordt niet meer terugbetaald als je je vanaf het instroommoment september 2023 voor het eerst aanmeldt.

Heb je je bij een eerder instroommoment (september 2021, 2022 en/of februari 2022, 2023)aangemeldvoor een opleiding waar je nu mee gaat beginnen, dan kun je contact op nemen met Student Services.

Krijg ik geld terug bij uitschrijving?

 • Heb je een diploma gehaald (met getuigschrift)?
 • Wil je eerder, of tijdelijk, stoppen met je studie?

Doe dan een uitschrijfverzoek via Studielink. Doe dit in de maand dat je met je studie wilt stoppen. Het kan uiterlijk tot 31 mei.Uitschrijfverzoeken die later ontvangen worden, worden niet verwerkt.Zorg dus dat je op tijd bent!

Restitutiedata

 • 5 december 2024
 • 6 februari 2025
 • 10 april 2025
 • 15 mei 2025
 • 31 juli 2025

Je krijgt 1/12evan het collegegeld terug voor elke maand die je eerder gestopt bent voor het einde van het collegejaar. Stop je in juni, juli of augustus, dan krijg je die maanden niet terug.

Als je in aanmerking komt voor restitutie, wordt dit automatisch teruggestort. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat het geld daadwerkelijk op jouw rekening staat.

VOORBEELDEN TERUGGAVE COLLEGEGELD

 • Als je je in september per 1 november uitschrijft, krijg je 10/12 van het collegegeld terug.
 • Als je je in mei per 1 juni uitschrijft, krijg je 3/12 van het collegegeld terug.
 • Als je je in juni per 1 juli uitschrijft, krijg je niets terug.

Doe je je uitschrijfverzoek in de inningsmaanden (september, november, januari, maart en mei) vóór de 15evan de maand, dan kunnen we deze op tijd verwerken, zodat er geen (volledige) termijn wordt geïnd. Wanneer je je uitschrijft na de 15e van de maand, wordt een volledige termijn geind en kom je in aanmerking voor restitutie.

Heb je vragen over collegegeld?

Hieronder geven we toelichting op veel voorkomende vragen en antwoorden, en specifieke uitzonderingssituaties.

 • Welk soort collegegeld moet ik betalen?

  WETTELIJK COLLEGEGELD

  Je betaalt het wettelijk collegegeld als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • Je gaat je inschrijven of bent ingeschreven bij een opleiding aan een hogeschool (hbo) of universiteit.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een ander EU/EER-land1, Zwitserland,IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Suriname, of je hebt een specifieke Nederlandse verblijfsvergunning die in aanmerking komt.
  • Aan het begin van het studiejaar heb je nog geen vergelijkbaar diploma behaald. Dus, als je je inschrijft voor een bachelor, mag je geen bachelor-diploma hebben.

  Voor een aantal categorieën wordt een uitzondering gemaakt. Je betaalt nooit meer danhet wettelijk collegegeldtarief als je voldoet aan de eerste twee genoemde voorwaarden voor wettelijk tarief en:

  • je al wel een (bachelor- of master)graad hebt behaald, maar je voor de eerste keer een opleiding op het gebied vangezondheidszorg2volgt en daarbij niet eerder een opleiding in de gezondheidszorg2of een lerarenopleiding3hebt gevolgd.
  • je al wel een of meerdere (bachelor- of master)graden hebt behaald, maar je een lerarenopleiding3volgt. Bij het volgen van een lerarenopleiding heb je altijd recht op het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief.
  • je de tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken hebt gevolgd.

  INSTELLINGSCOLLEGEGELD

  Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, betaal je instellingscollegegeld.

  1België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië of Zweden.

  2Voor de Universiteit Twente zijn dat de BacheloropleidingenGezondheidswetenschappenenKlinische Technologie(Technische Geneeskunde).

  3De Universiteit Twente biedt geen lerarenopleidingen op Bachelorniveau aan.

 • Wat betaal ik voor een pre-master?

  Voor de pre-master betaal je een vast bedrag afhankelijk van de lengte van de pre-master.Je betaalt een vergoeding per EC.
  Studiejaar:2023-2024 Vergoeding per EC:€ 38,57
  Studiejaar:2024-2025 Vergoeding per EC:€ 42,17
  De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je pre-master.

  • Voorbeelden

   Ga je een pre-master van30 ECvolgen, dan betaal je € 42,17 x 30 EC =€ 1.265,10
   Ga je een pre-master van45 ECvolgen, dan betaal je € 42,17 x 45 EC =€ 1.897,65

  • Voorwaarden

   • Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een pre-masterinschrijving ongeacht je nationaliteit.
   • Je betaaltin één keerenvoorafeen vergoeding voor jegehelepre-master programma.
   • Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen:
    - Een eenmalige machtiging (in één termijn,nietmogelijk voor startmaand februari)
    - Een eigen overboeking
   • Je hebtgeenrecht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij uitschrijving van je pre-masterprogramma.
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor halvering van het collegegeld?

  Vanaf het studiejaar 2024-2025 (per 1 september 2024) wordt de halvering van het collegegeld stopgezet.Voor meer informatie, veelgestelde vragen en een infographic, kun je kijken op de pagina van deRijksoverheid.

 • Hoeveel betaal ik als ik een tweede bachelor of master wil volgen?

  Bachelor

  Als jein Nederland al een bachelorgraad, een mastergraad, een doctoraal of ingenieursdiploma hebt behaald, betaal je voor de tweede bacheloropleiding het instellingstarief. Er is een uitzondering op bovenstaande regel: als je met een tweede studie begint ten tijde van je eerste studie.

  De wet maakt op deze regel een uitzondering voor studenten die voor het afronden van een eerste opleiding zijn gestart met een andere opleiding en deze ononderbroken volgen.Je begint dus met een tweede studie ten tijde van je eerste studie. Als jeononderbrokeneen tweede studie gaat volgen diegestart is tijdenseen eerste studie ben je voor je tweede studie vrijgesteld van collegegeld gedurende je inschrijving voor de eerste studie. Na uitschrijving van je eerste studie betaal je voor je tweede (ononderbroken) studie het wettelijke collegegeld als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

  Master

  Het wettelijke tarief geldt alleen voor eeneerste masteropleiding. Je dient danook te voldoen aan de geldende eisen voor het wettelijke tarief. Als jein Nederland al een bachelorgraad, een mastergraad, een doctoraal of ingenieursdiploma hebt behaald, betaal je voor de tweedemasteropleiding het instellingstarief. Er zijn twee uitzonderingen op bovenstaande regel:

  • Een tweede studie beginnen ten tijde van je eerste studie

   De wet maakt op deze regel een uitzondering voor studenten die voor het afronden van een eerste opleiding zijn gestart met een andere opleiding en deze ononderbroken volgen.Je begint dus met een tweede studie ten tijde van je eerste studie.Als jeononderbrokeneen tweede studie gaat volgen diegestart is tijdenseen eerste studie ben je voor je tweede studie vrijgesteld van collegegeld gedurende je inschrijving voor de eerste studie. Na uitschrijving van je eerste studie betaal je voor je tweede (ononderbroken) studie het wettelijke collegegeld als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

  • Tweede master aan de UT tegen instellingstarief gelijk aan wettelijk tarief

   UT-studenten die bij de eerste masteropleiding in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief betalen voor hun tweede masteropleiding een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief. De voorwaarden om een tweede masteropleiding aan de Universiteit Twente te doen voor een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief luiden als volgt:

   • De regeling geldt uitsluitend voor tweede masteropleidingen;
   • De regeling geldt uitsluitend voor studenten die niet langer dan 3 studiejaren geleden hun eerste masteropleiding hebben afgerond;
   • De regeling geldt voor successievelijk studeren in bekostigd onderwijs, wat betekent aansluitend of met een tussenpose (dus niet parallel);
   • De regeling geldt uitsluitend voor studenten die voor de eerste master in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief (in het algemeen zijn dit EER-studenten en non-EER-studenten die al recht hadden op wettelijk tarief);
   • De regeling geldt uitsluitend voor studenten die hun eerste master ook op de UT hebben gevolgd en afgerond;
   • Een uitzondering op de regel is het volgen van een extra lerarenopleiding binnen de UT.
 • Kom ik in aanmerking voor een overgangsregeling instellingstarieven?

  Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een overgangsregeling instellingstarieven als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Bekijk hieronder of jij in aanmerking komt.

  • Overgangsregeling instellingstarieven 2023-2024Als je in het studiejaar 2022-2023 of eerder bent begonnen met een engineering / Bèta bachelor aan de UT
  • Overgangsregeling instellingstarieven 2019-2020Als je in studiejaar 2018-2019 of eerder begonnen bent met een bacheloropleiding aan de UT
 • Ik ben extraneus. Wat betaal ik?

  Bij een inschrijving als Extraneus heb je het recht om tentamens en examens af te leggen. Je staat daarbij niet in het recht om colleges te volgen, begeleiding te ontvangen en gebruik te maken van studentenvoorzieningen. Tevens heb je geen recht op studiefinanciering of op restitutie op het betaalde examengeld.

  2022-2023

  2023-2024

  Extraneus

  € 1.345

  € 1.409

Collegegeld | Collegegeld overzicht | Student Services (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6240

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.